Program Hosted Buyers - Spotkania 1:1

Marble Warsaw Fair uruchamia program Hosted Buyers, który pozwala kontrahentom (zwiedzającym i wystawcom) nawiązać relacje i współpracę. Jest to możliwe dzięki naszej własnej aplikacji. Po rejestracji kontrahent otrzymuje formularz wniosku, w którym wybiera sektor przemysłu (np. Producenta maszyny). Następnie obie strony po wypełnieniu formularza wniosku są automatycznie dopasowywane na podstawie profilu działalności. Podczas targów obie strony mają pełny widok harmonogramu w aplikacji mobilnej i mogą umawiać spotkania w dogodnym czasie w specjalnie wyznaczonej strefie Hosted Buyers.

ZAREJESTRUJ SIĘ I ZOSTAŃ VIPEM

Spotkania b2b

VIP room

Katalog wystawców

Formularz rejestracji

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.